Bland lindar och lönnar

Av Sandra Albertus

Västra kyrkogården i Karlstad

Bland lindar och lönnar, vid Klarälvens strand,
där susar en vind från ett annat land.
Där vilar i stillhet till vågornas sång,
De mänskor som levde en gång.
I ljuset som speglas i vattnet finns liv,
när Klarälven rinner förbi.

Bland lindar och lönnar, vid Klarälvens strand,
där susar en vind från ett annat land.
Den sveper så lätt över almarnas blad
och sprids över Klarälvens stad.
I tider som kommer och tiden som var,
finns vinden, som dröjer sig kvar.

Bland lindar och lönnar, vid Klarälvens strand,
där susar en vind från ett annat land.
De minnen som svävar vid gångarnas grus,
förvandlas i vindarnas sus
till mänskor som lever, som älskar och är,
de själar vi saknar mest här.

Bland lindar och lönnar, vid Klarälvens strand,
där susar en vind från ett annat land
Den susar så stilla och fast den är svag,
så skänker den hopp än idag
och andas nytt liv, länkar samman vår tid
och skapar förunderlig frid.

Bland lindar och lönnar vid Klarälvens strand,
där susar en vind från ett annat land.
Den bärs genom tiden av vågornas sång
till mänskor som levde en gång,
som älskat och längtat vid Klarälvens strand
i Karlstad, i Värmeland.