Start

Värmland skriver 2020

Värmland skriver kommer 2020 drivas vidare i samarbete med studieförbundet Bilda och fokus kommer fortsatt att vara det kortare textformatet med anpassning för publicering på webben. Läs mer om tävlingen under rubriken Skrivtävling!

Juryn består av Louise Alvarsson, skrivpedagog, skribent och projektledare Värmland skriver, Theresa Widjeskog-Ahlman, skribent och verksamhetsutvecklare studieförbundet Bilda, Robert Halvarsson, författare och ordförande Värmländska författarsällskapet, Emil Ahlman, lärare, musiker och skribent.

Om projektet

Vi vill uppmuntra och inspirera fler att skriva samt utveckla den redan starka berättartradition som finns i Värmland. Värmland skriver drevs 2016-2017 av Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet och under 2018 av Riksteatern Värmland. 2019 och 2020 drivs projektet vidare i samarbete med studieförbundet Bilda.

Kortare texter digitalt format
2019 satsade vi på det kortare textformatet med anpassning för publicering på webben. Ett sextiotal bidrag kom in till tävlingen och av dem utsågs fem vinnare och fem hedersomnämnanden.

Novelltävling och bok
Tre år i rad har en novelltävling anordnas och vinsten har varit publicering i boken Låt oss berätta – Noveller från Värmland. Boken ges ut av Votum Förlag och den tredje i ordningen lanserades 2018.

Redaktionsgruppen har bestått av: Louise Alvarsson, projektledare, redaktör och skrivpedagog, Jessica Eriksson, redaktör, doktor i nordiska språk och dekan på lärarutbildningen vid Karlstads universitet, Stefan Holm, före detta höjdhoppare och läsambassadör och Mari Hermansson, vd och förläggare Votum förlag.

För formgivningen står Magnus Lersten.

Bokmässa och bokfestival

Värmland skriver har varit med i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg och på Värmlands bokfestival 2016–2018. 2019 var vi med på bokfestivalen, 22–23 november, där vinnarna presenterades.

Kontakt

Louise Alvarsson, projektledare och initiativtagare

kontakt@varmlandskriver.se

073-052 02 59

Inkomna bidrag 2020

Slommens tid

Av Andreas Trollåker Klockan är fyra och jag går hem. När jag vinkat och nickat färdigt på kända ansikten i bilar som jag möter börjar det mer ödsliga snåret på min väg. Den här delen av promenaden ger utrymme för bearbetning av dagen och tankar om nu och då. Jag går förbi den stora granhäcken …

Juninatten

Av Anna Hoogland Vägen mot Sunne är den vackraste av vägar. Eller från Sunne, beroende på hur man ser det. Men just nu är det mot. Direkt när man tar av från 61:an på väg från Arvika kommer lugnet. Det är så det brukar kännas. Det är något med de vindlande svängarna mellan ängar och …