Digital utställning

Här visas den digitala utställningen som blev resultatet av de texter som kom fram under workshopparna i Värmland skriver – minnen från Värmland 2022.

I samarbete med Riksteatern Värmland och Kultur på landsbygd. Med stöd av Region Värmland.