Start

Årets tema är Framtid

I år är temat Framtid. Hur ser du på framtiden, vad önskar du, vad tänker du? Utopi eller dystopi? Skriv en text och skicka in till årets Värmland skriver. Läs mer om tävlingen här!

Samarbetspartners 2023 är Riksteatern Värmland, Bibliotek Värmland och Region Värmland samt Picapen.

Om

I år är temat Framtid. Hur ser du på framtiden, vad önskar du, vad tänker du? Utopi eller dystopi? Skriv en text och skicka in till årets Värmland skriver. Läs mer om tävlingen här!

Samarbetspartners 2023 är Riksteatern Värmland, Bibliotek Värmland och Region Värmland.


Vi vill uppmuntra och inspirera fler att skriva samt utveckla den redan starka berättartradition som finns i Värmland. Värmland skriver drevs 2016-2017 av Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet och under 2018 av Riksteatern Värmland. 2019 och 2020 drevs projektet vidare i samarbete med studieförbundet Bilda. 2021 återkom Riksteatern Värmland som samarbetspartner. 2021 kom även Picapen in som ny samarbetspartner. Tema har varit: någon koppling till Värmland. 

2022 var Riksteatern Värmland och Kultur på landsbygd, Bibliotek Värmland och Region Värmland samt Picapen samarbetspartners. Nytt tema: Minnen från Värmland. 

Kortare texter digitalt format
Vi fortsätter med det kortare textformatet och publicering på webben. Fem vinnare och fem hedersomnämnanden kommer att utses och presenteras på Värmlands bokfestival.

Workshoppar Minnen från Värmland 
Nytt för i år, 2022, är workshoppar utifrån temat Minnen från Värmland. Texter som skapas under workshopparna kommer att visas upp i en digital utställning på Värmlands bokfestival i november.

Novelltävling och bok
Tre år i rad anordnades novelltävling och vinsten var publicering i boken Låt oss berätta – Noveller från Värmland. Boken gavs ut av Votum Förlag och den tredje i ordningen lanserades 2018.

Foto och formgivning: Magnus Lersten.

Bokmässa och bokfestival

Värmland skriver har varit med i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg och på Värmlands bokfestival 2016–2018. 2019, 2020 och 2021 var vi med på bokfestivalen, där vinnarna presenterades.

Kontakt

Louise Alvarsson, projektledare och initiativtagare

kontakt@varmlandskriver.se

073-052 02 59

Inkomna bidrag 2023

Ångest

Av Kajsa Skymberg Ledsen. Vet inte vad jag vill. Det är svårt.  Svårt att släppa taget. Ännu svårare att gå framåt.  Ond spiral. Tunga tankar. Vill.  Vill inte. Vill. Jag släppet allt och kommer. Följer dig som vinden följer ditt väsen.  Jag ser att det bränner.  Det du känner.  Äkta.  Du vill.  Men det går …

I templet (framtiden?)

Av Ingrid Fernlöf ”Ta hand om Mirza nu”, sa mamma samtidigt som hennes tårfyllda ögon granskade dem på väg ut genom dörren.  ”Du vet mycket väl, Hamed, att jag tycker det är alldeles för tidigt att du tar med honom på era spektakel, alldeles för tidigt!”. ”Han ska lära sig hur det går till i …