Start

Gillar du att skriva?

Gillar du att skriva? Kanske har du länge drömt om att komma igång? Kanske har du en ambition om att ge ut en bok? Eller så vill du bara skriva för dig själv.

Nu har du i alla fall chansen att skicka in en text till Värmland skriver 2021. Som de två senaste åren kommer vi att satsa på kortare texter med publicering här på webben.

Nygammal samarbetspartner är Riksteatern Värmland. En helt ny samarbetspartner är Picapen. Läs mer om Picapen här och testa deras skrivplattform gratis i tre månader!

Läs mer om tävlingen här!

Om projektet

Vi vill uppmuntra och inspirera fler att skriva samt utveckla den redan starka berättartradition som finns i Värmland. Värmland skriver drevs 2016-2017 av Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet och under 2018 av Riksteatern Värmland. 2019 och 2020 drevs projektet vidare i samarbete med studieförbundet Bilda. I år, 2021 återkommer Riksteatern Värmland som samarbetspartner.

Kortare texter digitalt format
Vi satsar liksom 2019 och 2020 på det kortare textformatet med anpassning för publicering på webben. Fem vinnare och fem hedersomnämnanden kommer att utses och presenteras på Värmlands bokfestival i november.

Novelltävling och bok
Tre år i rad anordnades novelltävling och vinsten var publicering i boken Låt oss berätta – Noveller från Värmland. Boken gavs ut av Votum Förlag och den tredje i ordningen lanserades 2018.

Foto och formgivning: Magnus Lersten.

Bokmässa och bokfestival

Värmland skriver har varit med i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg och på Värmlands bokfestival 2016–2018. 2019 och 2020 var vi med på bokfestivalen, där vinnarna presenterades.

Kontakt

Louise Alvarsson, projektledare och initiativtagare

kontakt@varmlandskriver.se

073-052 02 59

Bidrag 2021

Äggtjuven

Av Christian Umeland Efter att noggrant kontrollerat värpjournalen för mina höns kan jag konstatera: någon stjäl ägg. Jag är fullt medveten om att min besättnings äggantal hänger samman med temperatur, foder och andra faktorer. Det har jag tagit med i beräkningarna. Det lustiga är att antalet ägg som försvinner är så få att man knappt …

Bastuepisod

Av Anki Bergenlind Bastudörren slog igen med en duns. Han ställde sig bredbent och kände den svala kvällsluften mot huden, som en smekning. Det ångade av honom. Skratten inifrån bastun lät burkigt och tryggt. Tystnaden härute, i den blå skymningen, var öronbedövande.  Sjön låg som olja.  Pontonbryggan rörde sig under hans fötter, vattnet kluckade och …