Skrivtävling

Årets tema är Framtid.

Hur ser du på framtiden, vad önskar du, vad tänker du? Utopi eller dystopi? Det kan vara i form av poesi, novell eller fragment. 1000–3000 tecken. Om du till exempel vill skriva poesi kan du skriva flera små dikter som tillsammans blir 1000 tecken. Max ett bidrag per person. Texterna ska vara skrivna på svenska.

Tema: Framtid

Korta texter: 1000 – 3000 tecken (inkl blanksteg)

Deadline: 31 oktober

Skicka din text/texter till: skriv@varmlandskriver.se

Bidrag som kommer in (och som håller sig till reglerna) kommer efter hand att publiceras på webben. Av alla publicerade bidrag kommer fem att utses och presenteras på Värmlands bokfestival i november.

Juryn består av Louise Alvarsson, skrivpedagog, skribent och initiativtagare Värmland skriver, Malin Edgren, författare och läsfrämjare, Emil Ahlman, lärare, musiker och skribent, Josefin Berger, kulturchef, skribent och representant för Värmländska författarsällskapet, Christofer Bocker, dramatiker samt Carin Wernberger, bibliotekarie med inriktning barn och unga på Säffle bibliotek.