Skrivtävling

2019 satsar vi på kortare texter för webben. Det kan vara i form av poesi, noveller, aforismer eller fragment. 1000–3000 tecken. Om man till exempel vill skriva poesi kan man skriva flera små dikter som tillsammans blir 1000 tecken.

Tema: Någon koppling till Värmland.

Korta texter, 1000 – 3000 tecken

Deadline: 31 oktober

Skicka din text/texter till: skriv@varmlandskriver.se

Bidrag som kommer in (och som håller sig till reglerna) kommer efter hand att publiceras på webben. Av alla publicerade bidrag kommer fem vinnare att utses. De fem vinnande bidragen kommer att presenteras på Värmlands bokfestival 22-23 november. De vinnande bidragen kommer även att samlas i tryckt format.

Juryn består av Louise Alvarsson, skrivpedagog, skribent och projektledare Värmland skriver, Theresa Widjeskog-Ahlman, skribent och verksamhetsutvecklare studieförbundet Bilda, Robert Halvarsson, författare och ordförande Värmländska författarsällskapet, Emil Ahlman, lärare, musiker och skribent.