År 2050

Av Anna Suslova

Världen ser väldigt mycket annorlunda ut än vad den var förr. Framstegen inom teknik, medicin och hållbarhet har gjort gigantiska framsteg, större än någon någonsin kunde ha föreställt sig. Mänskligheten har redan överskridit alla sorters sjukdomar, krig och fattigdom. Nu finns det inga rika och inga fattiga, ojämställdheten mellan man och kvinna har försvunnit, alla är lika värda i alla jordens områden. Innovation och kreativitet blev drivkraften bakom det nya samhället och de nya upptäckter som görs varje dag.

Den största förändringen av allt var upptäckten av en ny och oändlig energikälla. I flera sekler hade forskare arbetat för att utveckla en hållbar energikälla. År 2041 har de äntligen lyckats. Forskarna upptäckte ett ämne som var oändligt mycket starkare än vanliga magneter. Många som jobbar igenom fysik har redan kunnat bygga en sådan motor men de hade aldrig en tillräckligt stark magnet för att genomföra laborationen. Inom ett år hade varje hörn av jorden tillgång till miljövänlig elektricitet. Den gamla fossila bränslen blev ett avlägset minne.

Med den nya energin togs frågan om global uppvärmning bort. Men frågan om förorening håller fortfarande på lösas. Användningen av plast blev helt och hållet förbjudet och biologiskt nedbrytbara alternativ infördes. Havet och sjön rensas och nya träd planteras där skogarna har dött ut. Man kan hoppas att framtidens städer kommer bli rena, gröna och hållbara.

Alla barn under 3 år vaccineras mot vitiligo, cancer och andra möjliga sjukdomar som en gång ansågs obotliga. Framtidens sjukhus är utrustade med en mängd virtuella assistenter, robotassisterade operationer och kirurger, vilket gör de medicinska procedurerna mer effektiva.

Allt eftersom tekniken fortsatte att utvecklas hade artificiell intelligens och automatisering tagit över många jobb. Uppgifter som en gång utfördes av människor utförs nu av robotar och maskiner. 

De få individer som engagerade sig i utvecklingen av staden på Mars är riktiga hjältar som hela världen är stolta över. Önskan att skapa en säker och beboelig miljö var deras drivkraft och motivation. 

En stad kräver väldigt många och dyra resurser, särskilt om den är 480 miljoner ljusår bort från jorden. Detta kräver ett stadigt tålamod, innovativ, strålande attityd och en vilja att ta risker.

Trots alla utmaningar och svårigheter som nutidens människor upplever, försöker de vara optimistiska och glada varje ögonblick som går. De ser världen som en plats med obegränsade möjligheter och gör det bästa för att deras generation kan ha en positiv inverkan på världen i framtiden. De hoppas kunna fortsätta det, så länge det går och föra en bättre värld vidare till kommande generationer.