Att skola för en grön framtid

Av Anders Garpelin 

Den blå Volvon stannar till utanför Gröna skolan och Minna hoppar ur. Hon vinkar åt mamma som kör i väg. Egentligen ligger Fältskolan bara 300 meter från hemmet, men föräldrarna är nöjda att de valde Gröna skolan på andra sidan stan, även om det är lite bökigt att hinna köra och hämta dottern. Minnas kompis Hanna som också börjat ettan väntar vid grinden. Hanna pekar stolt på den gröna flaggan: 

– Idag är det tävling! Vårt lag vinner, eller hur?

Minna verkar uppåt: 

– Klart vi gör! Det gäller att sortera sopor rätt? Vi är supermiljöhjältarna, eller hur! 

Minna och Hanna har lärt allt om kretsloppet i naturen och att sortera skräp på rätt sätt. Deras lärare har berättat att de fostras till att bli miljöhjältar. På skolan talas ofta om hållbart lärande, hållbar utveckling och en hållbar framtid. 

***
Efter tävlingen senare samma dag samlas lärarna i lärarrummet.

Rektorn: 

– Vår skola har som vi alla vet ambitionen att vara en grön skola som utbildar för ekologisk, social och ekonomisk balans. Idag ska vi höra hur väl vi lyckas med detta. 

Rektorn vänder sig nu till en åldersrik gäst: 

– Det här är Charlie! Det är hans förtjänst att jag blev lärare. Han var min handledare och är en man med stor integritet. Jag har bett honom titta på hur vi uppfyller våra gröna mål. Klarar vi vår ambition, att utbilda för ekologisk, social och ekonomisk balans? Vi vill ju inte riskera att äventyra våra barns framtid! Vi lyssnar noga till vad Charlie har att säga. 

Charlie reser sig och möter kollegiet: 

– Som den gamle man jag är så är min första reflektion: Jämfört med om alla skolor skulle vara gröna skolor, så tror jag att det skulle ha större positiv inverkan på miljön om vi skrotade systemet med friskolor.  Men, om sanningen ska fram så har jag fuskat lite! Jag tog hjälp av ett av min bror Olofs barnbarn. Hon har just gått ut gymnasiet och är kunnig i miljöfrågor. Hon skickade med tre frågor till er. 

– Den första: Hur har elever och lärare tagit sig till skolan idag? Den andra: Hur mycket har elever och lärare flugit under det senaste året? Den tredje: Hur ser skolans matsedel ut? 

– Utsläppen från transporter såväl som utsläppen från köttproduktionen är avgörande frågor för att det ska gå att klara klimatkrisen. Även transporterna av livsmedel till skolan liksom svinnet från skolmatsalen är viktiga frågor att hantera. 

– För att vara en hållbar skola som utbildar för våra barns framtid behöver skolan arbeta med dessa större frågor. Först då kan skolan vara värdig att hissa sin gröna flagga. Det menar i alla fall Olofs barnbarn. 

Rektorn verkar mållös men hämtar sig: 

– Som jag sa, Charlie är en man med stor integritet och skulle inte hålla inne med det han menar krävs för att inte grusa framtiden för våra barn. Kära kollegium! Jag tror att vi behöver ta till oss Charlies synpunkter och vara beredda att kritiskt granska våra målsättningar. Vi vill ju utbilda för en hållbar framtid för våra barn. 

Charlie tar ordet:
– Jag glömde att nämna att Olofs barnbarn heter Greta.