Framtid eller inte?

Carina Burman Frödén

Framtiden känns som en begynnande storm, en storm som antingen förändrar eller förintar mänskligheten. Det våld och den grymhet människor utsätter andra människor för kan bara stoppas eller minskas av att världens alla ledare vill ha en fredlig värld, där alla hjälper varandra istället för att stjälpa. 

Jordens framtida beboelighet bygger på hur vi i möjligaste mån kan hjälpas åt världen över med att minska vår påverkan på miljön vi ska leva i. Egoismen behöver bytas ut mot samverkan och omtanke alla människor emellan. Det låter som ett ouppnåeligt mål, vilket det säkert också är men om alla kunde tänka likadant så fanns en chans.

Det går inte att följa läran ”lev här och nu” eftersom vi har efterkommande barn, barnbarn och barnbarnsbarn att ta hänsyn till. De har också rätt till en värld att leva vidare i.

För en säkrare, renare och bättre värld, behöver de flesta av oss människor göra stora livsstilsförändringar och med det uppoffringar för att skapa det samhälle vi alla vill känna oss trygga i och även skapa en värld som är välkomnande för alla, både människor, djur och natur.